TV (og radio)

Man skrur på TVen med den røde -knappen på den sorte fjernkontrollen (Samsung). For å se vanlig fjernsyn må source være satt til “TV”. Du setter source ved å trykke på “SOURCE” (øverst til høyre på fjernkontrollen) og bruker deretter piltastene til å velge TV. Dette valget er nær toppen av listen (NB: Ikke “AV TV”).

For oversikt over kanalene som er tilgjengelig, trykk på “CH LIST” på fjernkontrollen. De fleste er TV-kanaler, men er noen av kanalene er radio-kanaler.

Det er ingen norske/nordiske/internasjonale TV-kanaler, men noen av dem (som kanal 8 – Marbella television) sender lokalnyheter på engelsk.